Imprezy


09 PAŹ 2018

Międzynarodowa konferencja „Praca przyszłości na Trójstyku Polska-Niemcy-Czechy“ i przyjęcie z okazji 25-lecia Międzyregionalnej Rady Związkowej Łaba-Nysa

Życie i praca na Trójstyku w nadchodzących latach nadal będzie się zmieniać wskutek rozwoju demograficznego i cyfryzacji. Istotne znaczenie ma stworzenie warunków dla pozytywnego i wyważonego rozwoju w celu wsparcia spójności społecznej i gospodarczej oraz wzmocnienia obszarów [...]
przeczytać ten artykuł

30 LIS 2017

Międzynarodowa konferencja: Dla prospołecznej Europy! Dobra Praca i Uczciwa Mobilność w Europie i w obszarach przygranicznych.

Po kilku latach zastoju i regresu rozwój bardziej prospołecznej Europy zyskał na znaczeniu dzięki dyskusji na temat filaru praw socjalnych dla Europy. Istotnymi celami dla związków zawodowych w Europie i na pograniczu jest spójność socjalna, Dobra Praca i uczciwa mobilność. Przed [...]
przeczytać ten artykuł

24 MAJ 2013

20 lat MRZ Łaba-Nysa

20 lat MRZ Łaba-Nysa // Zaproszenie // Konferencja

W drodze do wspólnego obszaru pracy i gospodarki 2020

Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy, szanowne Panie, szanowni Panowie,

zapraszamy serdecznie na konferencję MRZ Łaba – Nysa w dniach 24.05. i 25.05.2013 pod tytułem „W drodze do [...]
przeczytać ten artykuł

26 LUT 2013

MRZZ VIADRINA: „Emerytura 67? Oczekiwania a rzeczywistość“

MRZZ VIADRINA: „Emerytura 67? Oczekiwania a rzeczywistość“ 26.02.2013, Collegium Polonicum / SłubiceDrogie Koleżanki, drodzy Koledzy! Szanowni Państwo!

Reformy emerytalne zatwierdzone przez parlamenty w Niemczech w roku 2007 oraz w Polsce w roku 2012 nie zapewnią stabilnej sytuacji emerytalnej przyszłych pokoleń. [...]
przeczytać ten artykuł

15 LIS 2012

Od umowy śmieciowej do biedy na starość? Sytuacja na rynku pracy kobiet na pograniczu

Kobiety w szczególnym stopniu dotknięte są złymi warunkami pracy, złym wynagrodzeniem i zatrudnieniem na umowy śmieciowe. Oddziałuje to także na zabezpieczenie na starość. W ramach polsko-czesko-niemieckich warsztatów chcielibyśmy wymienić się informacjami na temat sytuacji na [...]
przeczytać ten artykuł

29 PAŹ 2012

Zaproszenie na warsztaty nt. układów zbiorowych pracy w dniu 29.10.2012 w Dreźnie

Zaproszenie na warsztaty nt. układów zbiorowych pracy w dniu 29.10.2012 w Dreźnie Międzyregionalne Rady Związkowe Łaba-Nysa i Viadrina zapraszają na dzień 29.10.2012 do Dreźnia na wewnątrzzwiązkowe warsztaty.

Ich celem jest rozpoczęcie otwartej wymiany na temat strategii, instrumentów, sukcesów i porażek w zakresie układów zbiorowych pracy i organizowania [...]
przeczytać ten artykuł

12 PAŹ 2012

Konferencja trójstronna "Trójstyk 2020 - innowacyjny, prospołeczny, zrównoważony"

Unia Europejska w swej strategii Europa 2020 wyznaczyła sobie dalekosiężne cele dotyczące zwiększenia wskaźników zatrudnienia, wzmocnienia przedsiębiorstw poprzez badania i innowacje, przemian klimatycznych, edukacji i zwalczania biedy i wykluczenia. Istotnymi instrumentami wdrażania [...]
przeczytać ten artykuł

15 CZE 2012

ZAPROSZENIE na konferencję pod tytułem: „Dobra praca w regionie przygranicznym Dolny Śląsk - Saksonia”

ZAPROSZENIE na konferencję pod tytułem: „Dobra praca w regionie przygranicznym Dolny Śląsk - Saksonia” Rynek pracy, warunki pracy i przepływ pracowników na pograniczu polsko - saksońskim, informacja, analiza i wnioski.

w dniach:
15 – 16 .06. 2012, w Mysłakowicach – POLSKA
w hotelu „Chata za Wsią”
ul. Górska 1
58 – 533 Mysłakowice
Tel.: +48 756466058 / [...]
przeczytać ten artykuł

09 LIS 2011

Dobra Praca i Uczciwa Mobilność pracowników

Dobra Praca i Uczciwa Mobilność pracowników Międzyregionalne Rady Związkowe Łaba-Nysa i Viadrina zapraszają w dniu 09.11.2011 do Beeskow na polsko-niemiecko-czeskie warsztaty „Dobra Praca i Uczciwa Mobilność pracowników“.

Zarówno w Niemczech jak i w Polsce i w Czechach formy niepewnego zatrudnienia, jak praca tymczasowa, [...]
przeczytać ten artykuł

26 PAŹ 2011

Warsztaty nt. układów zbiorowych pracy w dniu 26.10.2011 w Görlitz

Międzyregionalne Rady Związkowe Łaba-Nysa i Viadrina zapraszają na dzień 26.10.2011 do Görlitz na wewnątrzzwiązkowe warsztaty.

Ich celem jest rozpoczęcie otwartej wymiany na temat strategii, instrumentów, sukcesów i porażek w zakresie układów zbiorowych pracy i [...]
przeczytać ten artykuł

17 WRZ 2011

EURO - Manifestation: Wroclaw/Breslau

EURO - Manifestation: Wroclaw/Breslau Yes to Solidarity Yes to Jobs and Workers’ Rights No to Austerity
Ja zu Europäischer Solidarität Ja zu Guter Arbeit und Tarifautonomie Nein zum unsozialen Spardiktat

Together at the euro-demonstration [...]
przeczytać ten artykuł

07 LIP 2011

Forum informacyjne \"Darujemy sobie socjalną Europę? Polityka cięć i jej następstwa w Czechach, Polsce i w Niemczech\"

DGB Okręg Saksonia przeprowadza wspónie z partnerskimi organizacjami związkowymi ČMKOS z Czech oraz NSZZ Solidarność z Polski forum informacyjne dotyczące polityki cięć i ich następstw w Polsce, w Czechach i w Niemczech.

Rządy europejskie nadal stawiają na deregulację, [...]
przeczytać ten artykuł