Imprezy dla hasła: Trójstyk 2020


12 PAŹ 2012

Konferencja trójstronna "Trójstyk 2020 - innowacyjny, prospołeczny, zrównoważony"

Unia Europejska w swej strategii Europa 2020 wyznaczyła sobie dalekosiężne cele dotyczące zwiększenia wskaźników zatrudnienia, wzmocnienia przedsiębiorstw poprzez badania i innowacje, przemian klimatycznych, edukacji i zwalczania biedy i wykluczenia. Istotnymi instrumentami wdrażania [...]
przeczytać ten artykuł