Aktualności dla hasła: EURES-TriRegio


09 MAJ 2017

Pracownicy przygraniczni w Niemczech: Wypadek przy pracy lub w drodze do/z pracy – co teraz?

Nawet jeżeli bezpieczeństwo pracy w zakładach z reguły traktowane jest poważnie, to w 2015 r. w Saksonii miało miejsce prawie 59.000 wypadków przy pracy oraz do/z pracy podlegających zgłoszeniu. Wypadki przy pracy mogą zdarzyć się we wszystkich zawodach. W pracy przy maszynach, na [...]
przeczytać ten artykuł

27 MAR 2017

Związki zawodowe publikują informacje dla pracowników przygranicznych z Polski i Czech

Związki zawodowe na Trójstyku Dolny Śląsk-Saksonia-północne Czechy opublikowały aktualne informacje na temat prawa pracy i zabezpieczenia społecznego w języku polskim, niemieckim i czeskim. Broszury te informują Krótko i Konkretnie o B jak branżowe płace minimalne, poprzez O jak [...]
przeczytać ten artykuł

18 STY 2017

Krótko+Konkretnie: Informacja o radach zakładowych w Niemczech

Pracując w Niemczech stale mogą pojawiać się pytania i problemy. Na przykład w związku z przysługującym wynagrodzeniem, czasem pracy, wymiarem urlopu, podziałem na zmiany, bezpieczeństwem i higieną pracy czy w przypadku zwolnienia.

W Niemczech w przeciwieństwie do Polski i Czech [...]
przeczytać ten artykuł

28 PAŹ 2016

Informacje dla pracowników przygranicznych na pograniczu Polska-Czechy-Niemcy 2016

Informacje dla pracowników przygranicznych na pograniczu Polska-Czechy-Niemcy 2016 W ostatnich latach i miesiącach wśród poszukujących pracy wzrosło zainteresowanie dojeżdżaniem do pracy na pograniczu Polski, Niemiec i Czech.

Przy podejmowaniu pracy w sąsiednim kraju powstaje wiele pytań. Na temat wysokości wynagrodzenia, aktualnych płac minimalnych, kształtu [...]
przeczytać ten artykuł

01 MAJ 2011

EURES-TriRegio

EURES-TriRegio EURES-TriRegio jest partnerstwem transgranicznym służb zatrudnienia, związków zawodowych i federacji pracodawców. Jego celem jest rozwój wspólnego rynku pracy z zachowaniem istniejących standardów pracy i standardów socjalnych danego kraju. Pod www.eures-triregio.eu [...]
przeczytać ten artykuł

Imprezy dla hasła: EURES-TriRegio


30 LIS 2017

Międzynarodowa konferencja: Dla prospołecznej Europy! Dobra Praca i Uczciwa Mobilność w Europie i w obszarach przygranicznych.

Po kilku latach zastoju i regresu rozwój bardziej prospołecznej Europy zyskał na znaczeniu dzięki dyskusji na temat filaru praw socjalnych dla Europy. Istotnymi celami dla związków zawodowych w Europie i na pograniczu jest spójność socjalna, Dobra Praca i uczciwa mobilność. Przed [...]
przeczytać ten artykuł

Projekty dla hasła: EURES-TriRegio


EURES-TriRegio

EURES-TriRegio Partnerstwo transgraniczne EURES-TriRegio składa się z przedstawicieli służb zatrudnienia, związków zawodowych i organizacji pracodawców z Dolnego Śląska, Czech i Saksonii.

Partnerstwo było przygotowywane przez partnerów od czasu integracji Polski i Czech z Unią Europejską w [...]
przeczytać ten artykuł