Projekty


Przemysł metalowy

Rozpoczęty dialog pomiędzy kierownictwem Regionu Berlin-Brandenburgia-Saksonia, Międzyregionalną Radą Związkową Łaba-Nysa oraz polskimi partnerskimi związkami zawodowymi z sekcji branżowej NSZZ „Solidarność“ i Federacji Związków Zawodowych Metalowcy kształtował się bardzo pozytywnie.

W czasach przyśpieszonej restrukturyzacji i delokalizacji miejsc pracy wzrasta znaczenie Europejskich Rad Zakładowych (ERZ). Dobrze wyszkolone reprezentacje interesów pracowniczych mogą zadbać o to, by nie dopuścić do nierespektowania standardów prawnych.

Projekt „Wpływ globalnego kryzysu gospodarczego na przemysł metalowy w Europie Środkowo-Wschodniej oraz opracowanie przez organizacje pracownicze metod przeciwdziałania jego negatywnym skutkom“ został zorganizowany przez FZZ Metalowcy i uruchomiony razem z następującymi partnerami projektu:

  • Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Specjalnego,
  • Federacja Hutniczych Związków Zawodowych,
  • IG Metall (Niemcy) i
  • VASAS (Węgry)


Dowiedz się więcej IG Metall Sozialer Dialog

hasła dla tego wpisu:  Przemysł metalowy  |  Dialog społeczny« powrót do zestawienia