Aktualności


27 marc 2017

Związki zawodowe publikują informacje dla pracowników przygranicznych z Polski i Czech

Związki zawodowe na Trójstyku Dolny Śląsk-Saksonia-północne Czechy opublikowały aktualne informacje na temat prawa pracy i zabezpieczenia społecznego w języku polskim, niemieckim i czeskim. Broszury te informują Krótko i Konkretnie o B jak branżowe płace minimalne, poprzez O jak ochrona przed wypowiedzeniem, aż po Z jak zasiłek rodzinny.

„Często stwierdzamy, że istnieją niedobory informacji na temat obowiązujących standardów pracy i standardów socjalnych w miejscu pracy. Informowano nas o przypadkach, w których pracownicy transgraniczni byli gorzej opłacani, nie przestrzegano czasu pracy czy wręczano niedopuszczalne wypowiedzenia w przypadku choroby czy macierzyństwa. Nie pozwolimy na to i informujemy pracowników w ich ojczystych językach o ich prawach i obowiązkach w Niemczech. Ponieważ tylko ten, kto zna swe prawa, może ich też dochodzić“, mówi wiceprzewodniczący DGB Region Saksonia, Markus Schlimbach.

W Saksonii coraz więcej osób z Polski i Czech szuka pracy. Na dzień 30.06.2016 z Czech zatrudnionych było w Saksonii 6.256 a z Polski 11.300 osób podlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, w tym 9.987 pracowników transgranicznych, którzy pracują w Saksonii, a mieszkają w Polsce (5.266) lub w Czechach (4.721). W porównaniu z minionym rokiem liczba pracowników z obu tych krajów zatrudnionych w stosunkach pracy z ubezpieczeniem społecznym wyraźnie wzrosła o 4.442 osoby, a liczba pracowników transgranicznych o 2.963 osoby.

Broszury dostępne są w wersji cyfrowej pod adresem http://www.sachsen.dgb.de i mogą być zamawiane u anna.bernstorf@dgb.de w formie drukowanej. Treści te umieszczone są też na stronie http://www.eures-triregio.eu w formie modułu on-line.

pobieranie wersji elektronicznej.

Podłoże:
Związki zawodowe z Dolnego Śląska, Saksonii i północnych Czech od 1993 r. współpracują w Międzyregionalnej Radzie Związkowej Łaba-Nysa. Wspólnie ze służbami zatrudnienia i pracodawcami z tych trzech krajów związki zawodowe angażują się w partnerstwie rynku pracy EURES-TriRegio na rzecz integracji rynków pracy na uczciwych warunkach na pograniczu Polski, Niemiec i Czech.

Niniejsza publikacja została współfinansowana z Programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia oraz innowacji społecznych (EaSI) 2014-2020. W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat Programu prosimy o zapoznanie się z informacją na stronie: http://ec.europa.eu/social/easi. Informacja zawarta w niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedla oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej

hasła dla tego wpisu:  MRZ  |  mobilność  |  EURES-TriRegio« powrót do zestawienia