Aktualności


21 marc 2017

Konferencja związkowa pracowników poczty i DHL we Wrocławiu

W dniach 15/16.03.2017 we Wrocławiu na wymianę informacji spotkało się 30 pracowników poczty i DHL z Dolnego Śląska i Saksonii. To robocze spotkanie zorganizowane zostało przez DGB Saksonia, ver.di Saksonia, Saksonia-Anhalt, Turyngia, NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Fundację im. Friedricha Eberta.

Głównym punktami wymiany były:

Informacje o usługach pocztowych w Polsce i w Niemczech

  • Liberalizacja usług pocztowych
  • Liczba operatorów pocztowych na rynku
  • Liczba pracowników u operatorów pocztowych


Informacje dot. poczty i DHL w Polsce i w Niemczech
  • Liczba pracowników na poczcie i w DHL
  • Formy zatrudnienia, warunki pracy, wynagrodzenie, BHP
  • Obowiązujące układy zbiorowe i aktualne spory


Rady zakładowe i organizacje związkowe na poczcie i w DHL
  • Zakładowe reprezentacje interesów (rada zakładowa, zakładowa organizacja związkowa)
  • Branżowe związki zawodowe w Polsce i w Niemczech
  • Europejska Rada Zakładowa


Na zakończenie spotkania roboczego odbyła się wizyta w pocztowym centrum logistycznym Poczty Polskiej oraz rozmowa z dyrektorem i organizacją związkową.

Jako palące problemy w obu krajach wymieniono przede wszystkim takie tematy, jak intensyfikacja pracy, walka o wyższe płace, problemy z rekrutacją pracowników, brak koncepcji rozwoju kadr, wydzielanie usług do tańszych spółek oraz angażowanie samozatrudnionych.

hasła dla tego wpisu:  MRZ« powrót do zestawienia