Akce


09 ŘÍJ 2018

Mezinárodní konference „Práce budoucnosti v česko-německo-polském Trojzemí“ a recepce při příležitosti 25. výročí Meziregionální odborové rady Labe-Nisa

Život a práce v Trojzemí zaznamenají v nastávajících letech další změny z důvodu demografických změn a postupující digitalizace. Proto je potřeba nastavit podmínky pro pozitivní a vyvážený rozvoj podporující sociální a hospodářskou soudržnost a posilující [...]
číst tento článek

30 LIS 2017

Mezinárodní konference: Za sociální Evropu! Dobrá práce a mobilita za spravedlivých podmínek v Evropě a v pohraničních regionech.

Po několika letech stagnace či obratu k horšímu opět vzrostl význam rozvoje sociálnější Evropy díky diskusi na téma Evropského pilíře sociálních práv. Sociální soudržnost, dobrá práce a mobilita za spravedlivých podmínek jsou z hlediska odborových svazů v Evropě i v [...]
číst tento článek

24 KVĚ 2013

20 let MEROR Labe-Nisa

20 let MEROR Labe-Nisa // Pozvánka // Konference

Na cestě ke společnému prostoru práce a hospodářství 2020

Milé kolegyně a kolegové, vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na konferenci MEROR Labe-Nisa na téma „Na cestě ke společnému prostoru [...]
číst tento článek

26 ÚNO 2013

MRZZ VIADRINA: „Emerytura 67? Oczekiwania a rzeczywistość“

MRZZ VIADRINA: „Emerytura 67? Oczekiwania a rzeczywistość“ 26.02.2013, Collegium Polonicum / SłubiceDrogie Koleżanki, drodzy Koledzy! Szanowni Państwo!

Reformy emerytalne zatwierdzone przez parlamenty w Niemczech w roku 2007 oraz w Polsce w roku 2012 nie zapewnią stabilnej sytuacji emerytalnej przyszłych pokoleń. [...]
číst tento článek

15 LIS 2012

Od prekérní práce k chudobě ve stáří? Pracovní situace žen v pohraničí

Ženy jsou obzvláště postiženy špatnými pracovními podmínkami, špatným odměňováním a prekérní zaměstnaností, což má dopady i na jejich zabezpečení ve stáří. V rámci česko-německo-polského workshopu bychom si chtěli vyměnit informace o pracovní situaci žen a [...]
číst tento článek

29 ŘÍJ 2012

Pozvánka na workshop k politice kolektivního vyjednávání v Drážďanech dne 29. 10. 2012

Pozvánka na workshop k politice kolektivního vyjednávání v Drážďanech dne 29. 10. 2012 Milé kolegyně, milí kolegové,

meziregionální odborové rady Labe-Nisa a Viadrina si Vás dovolují pozvat na 29. 10. 2012 na interní odborářský workshop do Drážďan.

Cílem workshopu je zahájit otevřenou výměnu o strategiích, nástrojích, úspěších i neúspěších v [...]
číst tento článek

12 ŘÍJ 2012

Trojstranná konference "Trojzemí 2020 - inovativní, sociální, udržitelné"

Evropská unie si ve strategii Evropa 2020 vytyčila dalekosáhlé cíle týkající se zvýšení mír zaměstnanosti, posílení podniků prostřednictvím výzkumu a inovací, změn klimatu, vzdělávání a boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Hlavními nástroji pro realizaci [...]
číst tento článek

15 ČERV 2012

ZAPROSZENIE na konferencję pod tytułem: „Dobra praca w regionie przygranicznym Dolny Śląsk - Saksonia”

ZAPROSZENIE na konferencję pod tytułem: „Dobra praca w regionie przygranicznym Dolny Śląsk - Saksonia” Rynek pracy, warunki pracy i przepływ pracowników na pograniczu polsko - saksońskim, informacja, analiza i wnioski.

w dniach:
15 – 16 .06. 2012, w Mysłakowicach – POLSKA
w hotelu „Chata za Wsią”
ul. Górska 1
58 – 533 Mysłakowice
Tel.: +48 756466058 / [...]
číst tento článek

09 LIS 2011

Dobrá práce a mobilita zaměstnanců za spravedlivých podmínek

Dobrá práce a mobilita zaměstnanců za spravedlivých podmínek Meziregionální odborové rady Labe-Nisa a Viadrina si Vás dovolují pozvat na 9. 11. 2011 na česko-německo-polský workshop na téma „Dobrá práce a mobilita zaměstnanců za spravedlivých podmínek“ do braniborského města Beeskow.

V Německu, České republice i Polsku [...]
číst tento článek

26 ŘÍJ 2011

Workshop k politice kolektivního vyjednávání ve Zhořelci (Görlitz) dne 26. 10. 2011

Meziregionální odborové rady Labe-Nisa a Viadrina si Vás dovolují pozvat na 26. 10. 2011 na interní odborářský workshop do Zhořelce (Görlitz).

Cílem workshopu je zahájit otevřenou výměnu o strategiích, nástrojích, úspěších i neúspěších v oblasti [...]
číst tento článek

17 ZÁŘ 2011

EURO - Manifestation: Wroclaw/Breslau

EURO - Manifestation: Wroclaw/Breslau Yes to Solidarity Yes to Jobs and Workers’ Rights No to Austerity
Ja zu Europäischer Solidarität Ja zu Guter Arbeit und Tarifautonomie Nein zum unsozialen Spardiktat

Together at the euro-demonstration [...]
číst tento článek

07 ČERC 2011

Informační fórum \"Ušetříme si sociální Evropu? Politika rozpočtových škrtů a její dopady v ČR, Polsku a Nemecku\"

Obvod DGB Sasko pořádá spolu se svými českými a polskými partnerskými odborovými centrálami ČMKOS a NSZZ „Solidarność“ informační fórum k politice rozpočtových škrtů a jejím dopadům v České republice, Polsku a Německu.

Vlády evropských států nadále [...]
číst tento článek