Aktuality pro heslo: mobilita


09 KVĚ 2017

Přeshraniční pracovníci v Německu: Co dělat při pracovním úrazu nebo úrazu na cestě do zaměstnání a zpět?

Ačkoliv se BOZP v podnicích bere zpravidla vážně, došlo v roce 2015 v Sasku k 59 000 pracovním úra­zům nebo úrazům na cestě do zaměstnání a zpět podléhajícím ohlašovací povinnosti. K pracovním úrazům může dojít ve všech profesích, při obsluze strojů, na stavbě, [...]
číst tento článek

27 BŘE 2017

Odborové svazy zveřejnily informace pro přeshraniční pracovníky z České republiky a Polska

Odborové svazy působící v severočesko-sasko-dolnoslezském Trojzemí zveřejnily v českém, německém a polském jazyce aktuální informace týkající se pracovního práva a sociálního zabezpečení. Jednotlivé brožury stručně a konkrétně informují o tématech od A jako [...]
číst tento článek

18 LED 2017

Stručně+konkrétně: Informace o radách zaměstnanců v Německu

Při práci v Německu mohou čas od času vyvstat otázky a problémy. Například ohledně nároku na mzdu, pracovní doby, nároku na dovolenou, rozvržení směn, BOZP či rozvázání pracovního poměru výpovědí.

Na rozdíl od Česka a Polska v Německu v podnicích nepůsobí [...]
číst tento článek

27 ŘÍJ 2014

Aktuálních otázky týkající se přeshraničních pracovníků z ČR a Polska v SRN

Aktuálních otázky týkající se přeshraničních pracovníků z ČR a Polska v SRN Zhruba 30 účastníků z řad odborových svazů, odborových právníků zajišťujících právní poradenství a ochranu pro členy odborů, poradenských pracovišť pro mobilní pracovníky a z veřejných služeb zaměstnanosti projednalo na semináři konaném v Drážďanech ve dnech [...]
číst tento článek

15 SRP 2013

Minimální mzdy v Německu

V Německu neexistuje zákonná minimální mzda s platností na celém území. Existují však minimální mzdy sjednané v kolektivní smlouvách, které se liší v závislosti na daném odvětví a regionu.

V případě vyslání zaměstnanců na území Německa je rozhodující, [...]
číst tento článek

31 LED 2013

Co byste měla vědět, když chcete pracovat v Sasku jako pokojská!

Co byste měla vědět, když chcete pracovat v Sasku jako pokojská! V poslední době se množí případy, v nichž jsou pokojské z ČR a Polska ošizovány o zaslouženou mzdu. Jedná se o porušování platného práva.

Odvádíte těžkou a dobrou práci, proto si dávejte pozor na případné léčky! [...]
číst tento článek

21 ČERV 2012

Evropský parlament: Nový program EU pro „sociální pokrok, inovace a zaměstnanost“

Výbor Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci dne 21. června 2012 schválil zprávu zpravodajky Jutty Steinruckové k Programu EU pro sociální změny a inovace. Kompromisní návrhy, které sjednala zpravodajka, byly spolu s některými pozměňovacími návrhy [...]
číst tento článek

06 BŘE 2012

Informace pro přeshraniční pracovníky 2011/2012

Informace pro přeshraniční pracovníky 2011/2012 Od vytvoření neomezeného režimu volného pohybu pracovníků v EU k 1. květnu 2011 zaznamenal zájem uchazečů o zaměstnání v postavení přeshraničních pracovníků v pohraničí České republiky, Německa a Polska výrazný nárůst.

Nástup do zaměstnání v sousedním [...]
číst tento článek

05 BŘE 2012

Osm dobrých důvodů, proč se stát členem

Osm dobrých důvodů, proč se stát členem Pro mobilní pracovníky je ochrana poskytovaná odborovými svazy v otázkách pracovního a sociálního práva obzvláště důležitá. Bez pomoci odborových svazů jim totiž hrozí nebezpečí, že vinou jazykových potíží, chybějících znalostí svých práv a povinností a [...]
číst tento článek

27 ČERC 2011

www.crossborderworkers.eu - Informace pro mladé migrující pracovníky v přihraniční oblasti

www.crossborderworkers.eu - Informace pro mladé migrující pracovníky v přihraniční oblasti Na portálu pro zaměstnance a zaměstnankyně sekce mladých v MEROR Labe-Nisa najdeš informace k tomu, jak se jako mladý člověk můžeš v příhraničním regionu příslušné země učit, jak tu můžeš pracovat a žít. Pro každou zemi zde ve svém jazyce najdeš úpravy, zákony a [...]
číst tento článek

01 KVĚ 2011

EURES-TriRegio

EURES-TriRegio EURES-TriRegio je přeshraničním partnerstvím veřejných služeb zaměstnanosti, odborových svazů a svazů zaměstnavatelů. Jeho cílem je rozvoj společného trhu práce při současném dodržování pracovních a sociálních standardů platných v jednotlivých státech. Na adrese [...]
číst tento článek

Akce pro heslo: mobilita


30 LIS 2017

Mezinárodní konference: Za sociální Evropu! Dobrá práce a mobilita za spravedlivých podmínek v Evropě a v pohraničních regionech.

Po několika letech stagnace či obratu k horšímu opět vzrostl význam rozvoje sociálnější Evropy díky diskusi na téma Evropského pilíře sociálních práv. Sociální soudržnost, dobrá práce a mobilita za spravedlivých podmínek jsou z hlediska odborových svazů v Evropě i v [...]
číst tento článek

09 LIS 2011

Dobrá práce a mobilita zaměstnanců za spravedlivých podmínek

Dobrá práce a mobilita zaměstnanců za spravedlivých podmínek Meziregionální odborové rady Labe-Nisa a Viadrina si Vás dovolují pozvat na 9. 11. 2011 na česko-německo-polský workshop na téma „Dobrá práce a mobilita zaměstnanců za spravedlivých podmínek“ do braniborského města Beeskow.

V Německu, České republice i Polsku [...]
číst tento článek

Projekty pro heslo: mobilita


EURES-TriRegio

EURES-TriRegio Přeshraniční partnerství EURES-TriRegio se skládá ze zástupců veřejných služeb zaměstnanosti, odborových svazů a svazů zaměstnavatelů z Čech, Saska a Dolního Slezska.

Přeshraniční partnerství partneři připravovali už od vstupu České republiky a Polska do [...]
číst tento článek