Aktuality pro heslo: MEROR


09 KVĚ 2017

Přeshraniční pracovníci v Německu: Co dělat při pracovním úrazu nebo úrazu na cestě do zaměstnání a zpět?

Ačkoliv se BOZP v podnicích bere zpravidla vážně, došlo v roce 2015 v Sasku k 59 000 pracovním úra­zům nebo úrazům na cestě do zaměstnání a zpět podléhajícím ohlašovací povinnosti. K pracovním úrazům může dojít ve všech profesích, při obsluze strojů, na stavbě, [...]
číst tento článek

27 BŘE 2017

Odborové svazy zveřejnily informace pro přeshraniční pracovníky z České republiky a Polska

Odborové svazy působící v severočesko-sasko-dolnoslezském Trojzemí zveřejnily v českém, německém a polském jazyce aktuální informace týkající se pracovního práva a sociálního zabezpečení. Jednotlivé brožury stručně a konkrétně informují o tématech od A jako [...]
číst tento článek

21 BŘE 2017

Konferencja związkowa pracowników poczty i DHL we Wrocławiu

Konferencja związkowa pracowników poczty i DHL we Wrocławiu W dniach 15/16.03.2017 we Wrocławiu na wymianę informacji spotkało się 30 pracowników poczty i DHL z Dolnego Śląska i Saksonii. To robocze spotkanie zorganizowane zostało przez DGB Saksonia, ver.di Saksonia, Saksonia-Anhalt, Turyngia, NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Fundację im. [...]
číst tento článek

18 LED 2017

Stručně+konkrétně: Informace o radách zaměstnanců v Německu

Při práci v Německu mohou čas od času vyvstat otázky a problémy. Například ohledně nároku na mzdu, pracovní doby, nároku na dovolenou, rozvržení směn, BOZP či rozvázání pracovního poměru výpovědí.

Na rozdíl od Česka a Polska v Německu v podnicích nepůsobí [...]
číst tento článek

03 ČERV 2016

Společná konference MEROR Labe-Nisa

Společná konference MEROR Labe-Nisa Dne 21. 5.2016 se v Ústí nad Labem konala Společná konference MEROR Labe-Nisa. Společná konference je nejvyšším grémiem Meziregionální odborové rady a skládá se z delegátů ze severních Čech, Dolního Slezska a Saska. Kromě toho se konference zúčastnili četní hosté ze [...]
číst tento článek

17 PRO 2014

Amazon: Odboráři z NSZZ „Solidarność“ podpořili stávkující kolegy v Lipsku

Amazon: Odboráři z NSZZ „Solidarność“ podpořili stávkující kolegy v Lipsku Dne 17. 12. 2014 přijelo 40 kolegyň a kolegů z odborového svazu NSZZ „Solidarność“ do Lipska podpořit stávkující pracovníky ve firmě Amazon. Jednotliví řečníci ve svých projevech vyzvali Amazon k respektování práv zaměstnanců a odborových práv. Je načase, aby [...]
číst tento článek

03 PRO 2013

Přeshraniční boj za kolektivní smlouvy u firmy Amazon

Přeshraniční boj za kolektivní smlouvy u firmy Amazon Uprostřed probíhajícího kolektivního sporu mezi německým odborovým svazem pracovníků služeb ver.di a americkým internetovým obchodníkem Amazon se najednou objevila zpráva, že Amazon chce postavit tři nová distribuční střediska v Polsku a další dvě v České republice. [...]
číst tento článek

05 ČERV 2013

Otevřený dopis: Spravedlivé nastavení mobility pracovníků

Otevřený dopis: Spravedlivé nastavení mobility pracovníků Otevřený dopis k návrhu směrnice o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, KOM (2012)131

Aktuálně se v Evropském parlamentu projednává tzv. směrnice o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci [...]
číst tento článek

26 ÚNO 2013

Evropská občanská iniciativa: Voda a hygiena jsou lidská práva! Voda je veřejný statek, nikoliv komodita!

Evropská občanská iniciativa: Voda a hygiena jsou lidská práva! Voda je veřejný statek, nikoliv komodita! Dosud se už podařilo získat více než 1 milion podpisů! To je jasný signál. My ale pokračujeme ve sběru dál, protože do září 2013 chceme získat 2 miliony podpisů.

Vyzýváme Evropskou komisi k návrhu legislativy, která zavede lidské právo na vodu a hygienu tak, jak je [...]
číst tento článek

15 LED 2013

Dokumentace: "Od prekérní práce k chudobě ve stáří? Pracovní situace žen v pohraničí České republiky, Německa a Polska"

Dokumentace: Dne 15. 11. 2012 uspořádaly meziregionální odborové rady Labe-Nisa a Viadrina ve Zhořelci (Görlitz) workshop na téma " Od prekérní práce k chudobě ve stáří? Pracovní situace žen v pohraničí České republiky, Německa a Polska". Dokumentace workshopu je nyní v českém, [...]
číst tento článek

12 LIS 2012

Prohlášení k akčnímu dni solidarity: Za evropský sociální pakt

Prohlášení k akčnímu dni solidarity: Za evropský sociální pakt Dezintegrace v Evropě se zvětšuje. Hospodářské a sociální perspektivy lidí se vinou jednostranné úsporné politiky zhoršují. Krize vede k neúnosné zátěži zaměstnankyň a zaměstnanců. Právě oni nesou břemeno krize, kterou nezpůsobili a jejímž následkem dochází ke [...]
číst tento článek

20 PRO 2011

Šťastné a veselé Vánoce a mnoho štěstí a úspěchů v novém roce

Šťastné a veselé Vánoce a mnoho štěstí a úspěchů v novém roce Děkujeme všem partnerům za dobrou spolupráci v roce 2011 a přejeme VŠECHNO NEJLEPŠÍ v roce 2012.
číst tento článek

Akce pro heslo: MEROR


09 ŘÍJ 2018

Mezinárodní konference „Práce budoucnosti v česko-německo-polském Trojzemí“ a recepce při příležitosti 25. výročí Meziregionální odborové rady Labe-Nisa

Život a práce v Trojzemí zaznamenají v nastávajících letech další změny z důvodu demografických změn a postupující digitalizace. Proto je potřeba nastavit podmínky pro pozitivní a vyvážený rozvoj podporující sociální a hospodářskou soudržnost a posilující [...]
číst tento článek

30 LIS 2017

Mezinárodní konference: Za sociální Evropu! Dobrá práce a mobilita za spravedlivých podmínek v Evropě a v pohraničních regionech.

Po několika letech stagnace či obratu k horšímu opět vzrostl význam rozvoje sociálnější Evropy díky diskusi na téma Evropského pilíře sociálních práv. Sociální soudržnost, dobrá práce a mobilita za spravedlivých podmínek jsou z hlediska odborových svazů v Evropě i v [...]
číst tento článek

24 KVĚ 2013

20 let MEROR Labe-Nisa

20 let MEROR Labe-Nisa // Pozvánka // Konference

Na cestě ke společnému prostoru práce a hospodářství 2020

Milé kolegyně a kolegové, vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na konferenci MEROR Labe-Nisa na téma „Na cestě ke společnému prostoru [...]
číst tento článek

29 ŘÍJ 2012

Pozvánka na workshop k politice kolektivního vyjednávání v Drážďanech dne 29. 10. 2012

Pozvánka na workshop k politice kolektivního vyjednávání v Drážďanech dne 29. 10. 2012 Milé kolegyně, milí kolegové,

meziregionální odborové rady Labe-Nisa a Viadrina si Vás dovolují pozvat na 29. 10. 2012 na interní odborářský workshop do Drážďan.

Cílem workshopu je zahájit otevřenou výměnu o strategiích, nástrojích, úspěších i neúspěších v [...]
číst tento článek