Aktuality pro heslo: EURES-TriRegio


09 KVĚ 2017

Přeshraniční pracovníci v Německu: Co dělat při pracovním úrazu nebo úrazu na cestě do zaměstnání a zpět?

Ačkoliv se BOZP v podnicích bere zpravidla vážně, došlo v roce 2015 v Sasku k 59 000 pracovním úra­zům nebo úrazům na cestě do zaměstnání a zpět podléhajícím ohlašovací povinnosti. K pracovním úrazům může dojít ve všech profesích, při obsluze strojů, na stavbě, [...]
číst tento článek

27 BŘE 2017

Odborové svazy zveřejnily informace pro přeshraniční pracovníky z České republiky a Polska

Odborové svazy působící v severočesko-sasko-dolnoslezském Trojzemí zveřejnily v českém, německém a polském jazyce aktuální informace týkající se pracovního práva a sociálního zabezpečení. Jednotlivé brožury stručně a konkrétně informují o tématech od A jako [...]
číst tento článek

18 LED 2017

Stručně+konkrétně: Informace o radách zaměstnanců v Německu

Při práci v Německu mohou čas od času vyvstat otázky a problémy. Například ohledně nároku na mzdu, pracovní doby, nároku na dovolenou, rozvržení směn, BOZP či rozvázání pracovního poměru výpovědí.

Na rozdíl od Česka a Polska v Německu v podnicích nepůsobí [...]
číst tento článek

28 ŘÍJ 2016

Informace pro přeshraniční pracovníky v pohraničí České republiky, Německa a Polska 2016

Informace pro přeshraniční pracovníky v pohraničí České republiky, Německa a Polska 2016 Zájem uchazečů o zaměstnání v postavení přeshraničních pracovníků v pohraničí České republiky, Německa a Polska zaznamenal v uplynulých letech a měsících výrazný nárůst.

Nástup do zaměstnání v sousedním státě je spojen s mnoha otázkami, např. ohledně [...]
číst tento článek

01 KVĚ 2011

EURES-TriRegio

EURES-TriRegio EURES-TriRegio je přeshraničním partnerstvím veřejných služeb zaměstnanosti, odborových svazů a svazů zaměstnavatelů. Jeho cílem je rozvoj společného trhu práce při současném dodržování pracovních a sociálních standardů platných v jednotlivých státech. Na adrese [...]
číst tento článek

Akce pro heslo: EURES-TriRegio


30 LIS 2017

Mezinárodní konference: Za sociální Evropu! Dobrá práce a mobilita za spravedlivých podmínek v Evropě a v pohraničních regionech.

Po několika letech stagnace či obratu k horšímu opět vzrostl význam rozvoje sociálnější Evropy díky diskusi na téma Evropského pilíře sociálních práv. Sociální soudržnost, dobrá práce a mobilita za spravedlivých podmínek jsou z hlediska odborových svazů v Evropě i v [...]
číst tento článek

Projekty pro heslo: EURES-TriRegio


EURES-TriRegio

EURES-TriRegio Přeshraniční partnerství EURES-TriRegio se skládá ze zástupců veřejných služeb zaměstnanosti, odborových svazů a svazů zaměstnavatelů z Čech, Saska a Dolního Slezska.

Přeshraniční partnerství partneři připravovali už od vstupu České republiky a Polska do [...]
číst tento článek