Aktuality pro heslo: Dobrá práce


06 BŘE 2012

Informace pro přeshraniční pracovníky 2011/2012

Informace pro přeshraniční pracovníky 2011/2012 Od vytvoření neomezeného režimu volného pohybu pracovníků v EU k 1. květnu 2011 zaznamenal zájem uchazečů o zaměstnání v postavení přeshraničních pracovníků v pohraničí České republiky, Německa a Polska výrazný nárůst.

Nástup do zaměstnání v sousedním [...]
číst tento článek

Akce pro heslo: Dobrá práce


15 LIS 2012

Od prekérní práce k chudobě ve stáří? Pracovní situace žen v pohraničí

Ženy jsou obzvláště postiženy špatnými pracovními podmínkami, špatným odměňováním a prekérní zaměstnaností, což má dopady i na jejich zabezpečení ve stáří. V rámci česko-německo-polského workshopu bychom si chtěli vyměnit informace o pracovní situaci žen a [...]
číst tento článek

15 ČERV 2012

ZAPROSZENIE na konferencję pod tytułem: „Dobra praca w regionie przygranicznym Dolny Śląsk - Saksonia”

ZAPROSZENIE na konferencję pod tytułem: „Dobra praca w regionie przygranicznym Dolny Śląsk - Saksonia” Rynek pracy, warunki pracy i przepływ pracowników na pograniczu polsko - saksońskim, informacja, analiza i wnioski.

w dniach:
15 – 16 .06. 2012, w Mysłakowicach – POLSKA
w hotelu „Chata za Wsią”
ul. Górska 1
58 – 533 Mysłakowice
Tel.: +48 756466058 / [...]
číst tento článek

09 LIS 2011

Dobrá práce a mobilita zaměstnanců za spravedlivých podmínek

Dobrá práce a mobilita zaměstnanců za spravedlivých podmínek Meziregionální odborové rady Labe-Nisa a Viadrina si Vás dovolují pozvat na 9. 11. 2011 na česko-německo-polský workshop na téma „Dobrá práce a mobilita zaměstnanců za spravedlivých podmínek“ do braniborského města Beeskow.

V Německu, České republice i Polsku [...]
číst tento článek

26 ŘÍJ 2011

Workshop k politice kolektivního vyjednávání ve Zhořelci (Görlitz) dne 26. 10. 2011

Meziregionální odborové rady Labe-Nisa a Viadrina si Vás dovolují pozvat na 26. 10. 2011 na interní odborářský workshop do Zhořelce (Görlitz).

Cílem workshopu je zahájit otevřenou výměnu o strategiích, nástrojích, úspěších i neúspěších v oblasti [...]
číst tento článek