Aktuality


09 KVĚ 2017

Přeshraniční pracovníci v Německu: Co dělat při pracovním úrazu nebo úrazu na cestě do zaměstnání a zpět?

Ačkoliv se BOZP v podnicích bere zpravidla vážně, došlo v roce 2015 v Sasku k 59 000 pracovním úra­zům nebo úrazům na cestě do zaměstnání a zpět podléhajícím ohlašovací povinnosti. K pracovním úrazům může dojít ve všech profesích, při obsluze strojů, na stavbě, [...]
číst tento článek

27 BŘE 2017

Odborové svazy zveřejnily informace pro přeshraniční pracovníky z České republiky a Polska

Odborové svazy působící v severočesko-sasko-dolnoslezském Trojzemí zveřejnily v českém, německém a polském jazyce aktuální informace týkající se pracovního práva a sociálního zabezpečení. Jednotlivé brožury stručně a konkrétně informují o tématech od A jako [...]
číst tento článek

21 BŘE 2017

Konferencja związkowa pracowników poczty i DHL we Wrocławiu

Konferencja związkowa pracowników poczty i DHL we Wrocławiu W dniach 15/16.03.2017 we Wrocławiu na wymianę informacji spotkało się 30 pracowników poczty i DHL z Dolnego Śląska i Saksonii. To robocze spotkanie zorganizowane zostało przez DGB Saksonia, ver.di Saksonia, Saksonia-Anhalt, Turyngia, NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Fundację im. [...]
číst tento článek

18 LED 2017

Stručně+konkrétně: Informace o radách zaměstnanců v Německu

Při práci v Německu mohou čas od času vyvstat otázky a problémy. Například ohledně nároku na mzdu, pracovní doby, nároku na dovolenou, rozvržení směn, BOZP či rozvázání pracovního poměru výpovědí.

Na rozdíl od Česka a Polska v Německu v podnicích nepůsobí [...]
číst tento článek

28 ŘÍJ 2016

Informace pro přeshraniční pracovníky v pohraničí České republiky, Německa a Polska 2016

Informace pro přeshraniční pracovníky v pohraničí České republiky, Německa a Polska 2016 Zájem uchazečů o zaměstnání v postavení přeshraničních pracovníků v pohraničí České republiky, Německa a Polska zaznamenal v uplynulých letech a měsících výrazný nárůst.

Nástup do zaměstnání v sousedním státě je spojen s mnoha otázkami, např. ohledně [...]
číst tento článek

03 ČERV 2016

Společná konference MEROR Labe-Nisa

Společná konference MEROR Labe-Nisa Dne 21. 5.2016 se v Ústí nad Labem konala Společná konference MEROR Labe-Nisa. Společná konference je nejvyšším grémiem Meziregionální odborové rady a skládá se z delegátů ze severních Čech, Dolního Slezska a Saska. Kromě toho se konference zúčastnili četní hosté ze [...]
číst tento článek

19 PRO 2014

MINIMÁLNÍ MZDA v Německu. Informace pro zaměstnance z České republiky.

MINIMÁLNÍ MZDA v Německu. Informace pro zaměstnance z České republiky. Od 1. ledna 2015 platí na území Německa zákonná minimální mzda ve výši 8,50 eur za hodinu.

Aby byla zajištěna informovanost zaměstnanců z České republiky a Polska o tom, na co mají nárok, rozhodl se Obvod DGB Sasko publikovat v rámci přeshraničního partnerství [...]
číst tento článek

17 PRO 2014

Amazon: Odboráři z NSZZ „Solidarność“ podpořili stávkující kolegy v Lipsku

Amazon: Odboráři z NSZZ „Solidarność“ podpořili stávkující kolegy v Lipsku Dne 17. 12. 2014 přijelo 40 kolegyň a kolegů z odborového svazu NSZZ „Solidarność“ do Lipska podpořit stávkující pracovníky ve firmě Amazon. Jednotliví řečníci ve svých projevech vyzvali Amazon k respektování práv zaměstnanců a odborových práv. Je načase, aby [...]
číst tento článek

27 ŘÍJ 2014

Aktuálních otázky týkající se přeshraničních pracovníků z ČR a Polska v SRN

Aktuálních otázky týkající se přeshraničních pracovníků z ČR a Polska v SRN Zhruba 30 účastníků z řad odborových svazů, odborových právníků zajišťujících právní poradenství a ochranu pro členy odborů, poradenských pracovišť pro mobilní pracovníky a z veřejných služeb zaměstnanosti projednalo na semináři konaném v Drážďanech ve dnech [...]
číst tento článek

03 PRO 2013

Přeshraniční boj za kolektivní smlouvy u firmy Amazon

Přeshraniční boj za kolektivní smlouvy u firmy Amazon Uprostřed probíhajícího kolektivního sporu mezi německým odborovým svazem pracovníků služeb ver.di a americkým internetovým obchodníkem Amazon se najednou objevila zpráva, že Amazon chce postavit tři nová distribuční střediska v Polsku a další dvě v České republice. [...]
číst tento článek

15 SRP 2013

Minimální mzdy v Německu

V Německu neexistuje zákonná minimální mzda s platností na celém území. Existují však minimální mzdy sjednané v kolektivní smlouvách, které se liší v závislosti na daném odvětví a regionu.

V případě vyslání zaměstnanců na území Německa je rozhodující, [...]
číst tento článek

05 ČERV 2013

Otevřený dopis: Spravedlivé nastavení mobility pracovníků

Otevřený dopis: Spravedlivé nastavení mobility pracovníků Otevřený dopis k návrhu směrnice o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, KOM (2012)131

Aktuálně se v Evropském parlamentu projednává tzv. směrnice o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci [...]
číst tento článek

08 BŘE 2013

Prawomocny wyrok przeciwko drukarni BDN Wydawnictwa Bauer w specjalnej strefie ekonomicznej w Wykrotach!

Prawomocny wyrok przeciwko drukarni BDN Wydawnictwa Bauer w specjalnej strefie ekonomicznej w Wykrotach! W dniu 17 października 2011 r. Solidarność przy wsparciu DGB Saksonia i ver.di Saksonia, Saksonia-Anhalt, Turyngia demonstrowała na rzecz przestrzegania praw pracowniczych i związkowych. W protestach przed bramą zakładu w specjalnej strefie ekonomicznej w Wykrotach wzięło udział [...]
číst tento článek

26 ÚNO 2013

Evropská občanská iniciativa: Voda a hygiena jsou lidská práva! Voda je veřejný statek, nikoliv komodita!

Evropská občanská iniciativa: Voda a hygiena jsou lidská práva! Voda je veřejný statek, nikoliv komodita! Dosud se už podařilo získat více než 1 milion podpisů! To je jasný signál. My ale pokračujeme ve sběru dál, protože do září 2013 chceme získat 2 miliony podpisů.

Vyzýváme Evropskou komisi k návrhu legislativy, která zavede lidské právo na vodu a hygienu tak, jak je [...]
číst tento článek

31 LED 2013

Co byste měla vědět, když chcete pracovat v Sasku jako pokojská!

Co byste měla vědět, když chcete pracovat v Sasku jako pokojská! V poslední době se množí případy, v nichž jsou pokojské z ČR a Polska ošizovány o zaslouženou mzdu. Jedná se o porušování platného práva.

Odvádíte těžkou a dobrou práci, proto si dávejte pozor na případné léčky! [...]
číst tento článek

15 LED 2013

Dokumentace: "Od prekérní práce k chudobě ve stáří? Pracovní situace žen v pohraničí České republiky, Německa a Polska"

Dokumentace: Dne 15. 11. 2012 uspořádaly meziregionální odborové rady Labe-Nisa a Viadrina ve Zhořelci (Görlitz) workshop na téma " Od prekérní práce k chudobě ve stáří? Pracovní situace žen v pohraničí České republiky, Německa a Polska". Dokumentace workshopu je nyní v českém, [...]
číst tento článek

12 LIS 2012

Prohlášení k akčnímu dni solidarity: Za evropský sociální pakt

Prohlášení k akčnímu dni solidarity: Za evropský sociální pakt Dezintegrace v Evropě se zvětšuje. Hospodářské a sociální perspektivy lidí se vinou jednostranné úsporné politiky zhoršují. Krize vede k neúnosné zátěži zaměstnankyň a zaměstnanců. Právě oni nesou břemeno krize, kterou nezpůsobili a jejímž následkem dochází ke [...]
číst tento článek

01 ŘÍJ 2012

Solidarność i DGB Saksonia otwierają wspólne Centrum Współpracy

Solidarność i DGB Saksonia otwierają wspólne Centrum Współpracy W dniu 28.09.2012 NSZZ „Solidarność“ Region Jeleniogórski i DGB Saksonia dokonali otwarcia wspólnego Centrum Współpracy w sercu Bolesławca. W otwarciu wzięło udział około 50 gości ze związków zawodowych, rad zakładowych i rad pracowników, polityki i administracji. [...]
číst tento článek

21 ČERV 2012

Evropský parlament: Nový program EU pro „sociální pokrok, inovace a zaměstnanost“

Výbor Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci dne 21. června 2012 schválil zprávu zpravodajky Jutty Steinruckové k Programu EU pro sociální změny a inovace. Kompromisní návrhy, které sjednala zpravodajka, byly spolu s některými pozměňovacími návrhy [...]
číst tento článek

01 ČERV 2012

Ohrožená budoucnost přeshraničních partnerství EURES v období let 2014 až 2020

Prezidium Meziregionální odborové rady Labe-Nisa na svém zasedání dne 1. června 2012 schválilo otevřený dopis adresovaný poslancům Evropského parlamentu a členům Evropské rady a partnerství EURES-TriRegio pod názvem Ohrožená budoucnost přeshraničních partnerství EURES v [...]
číst tento článek

06 BŘE 2012

Informace pro přeshraniční pracovníky 2011/2012

Informace pro přeshraniční pracovníky 2011/2012 Od vytvoření neomezeného režimu volného pohybu pracovníků v EU k 1. květnu 2011 zaznamenal zájem uchazečů o zaměstnání v postavení přeshraničních pracovníků v pohraničí České republiky, Německa a Polska výrazný nárůst.

Nástup do zaměstnání v sousedním [...]
číst tento článek

05 BŘE 2012

Osm dobrých důvodů, proč se stát členem

Osm dobrých důvodů, proč se stát členem Pro mobilní pracovníky je ochrana poskytovaná odborovými svazy v otázkách pracovního a sociálního práva obzvláště důležitá. Bez pomoci odborových svazů jim totiž hrozí nebezpečí, že vinou jazykových potíží, chybějících znalostí svých práv a povinností a [...]
číst tento článek

29 ÚNO 2012

Evropský akční den

Evropský akční den Evropská odborová konfederace (EOK) a její členské organizace pořádají Evropský akční den 29. února 2012, před jednáním Evropské rady, tedy nejvyšších představitelů zemí EU, 1. - 2. března 2012. Kromě protestního shromáždění v Bruselu hlavní akce odborů [...]
číst tento článek

27 ÚNO 2012

INFORMACJA: Centrum Współpracy

INFORMACJA: Centrum Współpracy Centrum Współpracy związków zawodowych Dolnego Śląska i Saksonii

Region Jeleniogórski NSZZ Solidarność wraz partnerem Niemieckim DGB Saksonia kilka tygodni temu rozpoczął realizację projektu pod nazwą „Centrum Współpracy związków zawodowych Dolnego Śląska i [...]
číst tento článek

20 PRO 2011

Šťastné a veselé Vánoce a mnoho štěstí a úspěchů v novém roce

Šťastné a veselé Vánoce a mnoho štěstí a úspěchů v novém roce Děkujeme všem partnerům za dobrou spolupráci v roce 2011 a přejeme VŠECHNO NEJLEPŠÍ v roce 2012.
číst tento článek

08 PRO 2011

Werkverträge und illegale Arbeitnehmerüberlassung

Werkverträge und illegale Arbeitnehmerüberlassung Immer mehr Beschäftigte werden in prekäre Beschäftigungsformen wie Leiharbeit oder Werkverträge gedrängt. Die Stammbelegschaften schrumpfen, die anderen Beschäftigungsgruppen nehmen zu. In einem Betrieb oder auf einem Betriebsgelände arbeiten unterschiedliche Beschäftigtengruppen zu [...]
číst tento článek

27 ŘÍJ 2011

Zaměstnanci v polské tiskárně BDN si vybojovali základní odborovou organizaci - Odboráři se dohodli na pravidelné výměně informací k politice kolektivního vyjednávání

Zaměstnanci v polské tiskárně BDN si vybojovali základní odborovou organizaci - Odboráři se dohodli na pravidelné výměně informací k politice kolektivního vyjednávání V rámci workshopu na téma „Politika kolektivního vyjednávání“ v saském Zhořelci (Görlitz), jehož se zúčastnili zástupci ČMKOS, německé konfederace DGB a polské NSZZ „Solidarność“, bylo oficiálně sděleno, že po protestech a následném vyjednávání se polským [...]
číst tento článek

05 ŘÍJ 2011

Dobra Praca w branży transportowej - Wspólnie poruszymy więcej!

Dobra Praca w branży transportowej - Wspólnie poruszymy więcej! Tydzień Akcji 2011 „Bezpiecznie w trasie!“

Związek zawodowy ver.di wspólnie z ITF (Międzynarodowa Federacja Transportowców), UNI Post & Logistics (Union Network International) również w tym roku wzywają do Tygodnia Akcji od 26 września do 7 października 2011 r. Na [...]
číst tento článek

20 ZÁŘ 2011

50 000 lidí vyšlo ve Vratislavi do ulic za sociálnější Evropu

50 000 lidí vyšlo ve Vratislavi do ulic za sociálnější Evropu Zhruba 50 000 odborářek a odborářů z celé Evropy se v sobotu zúčastnilo demonstrace pořádané Evropskou odborovou konfederací v polské Vratislavi/Wrocławi, mezi nimi několik stovek kolegyň a kolegů ze Saska a několik tisíc kolegyň a kolegů z česko-polsko-německého [...]
číst tento článek

29 ČERC 2011

Stellenausschreibung der IG BAU: GewerkschaftssekretärIn mit slawischen Sprachkenntnissen

Stellenausschreibung der IG BAU: GewerkschaftssekretärIn mit slawischen Sprachkenntnissen Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt sucht eine/n Gewerkschaftssekretär/in in Ausbildung. Die IG BAU ist eine Organisation zur Vertretung der wirtschaftlichen, sozialen, beruflichen und kulturellen Interessen ihrer Mitglieder auf nationaler sowie internationaler Ebene. Die Mitglieder [...]
číst tento článek

27 ČERC 2011

www.crossborderworkers.eu - Informace pro mladé migrující pracovníky v přihraniční oblasti

www.crossborderworkers.eu - Informace pro mladé migrující pracovníky v přihraniční oblasti Na portálu pro zaměstnance a zaměstnankyně sekce mladých v MEROR Labe-Nisa najdeš informace k tomu, jak se jako mladý člověk můžeš v příhraničním regionu příslušné země učit, jak tu můžeš pracovat a žít. Pro každou zemi zde ve svém jazyce najdeš úpravy, zákony a [...]
číst tento článek

07 ČERC 2011

Společné prohlášení "Evropa musí být sociálnější!"

Společné prohlášení Informační fórum | Ušetříme si sociální Evropu? Politika rozpočtových škrtů a její dopady v ČR, Polsku a Německu

Politika rozpočtových škrtů v zemích Evropské unie vede k tomu, že náklady spojené s krizí nemají hradit ti, kteří ji způsobili, nýbrž [...]
číst tento článek

30 ČERV 2011

Eure Politik – unsere Armut! Solidaritätserklärung der DGB Bezirke Berlin-Brandenburg und Sachsen

Mit Sorge sehen wir, dass die polnische Regierung die Probleme der Menschen ignoriert und mit ihrer neoliberalen Wirtschaftspolitik zu einer weiteren Verschlechterung der Arbeits- und Lebensbedingungen beiträgt.

Für die Gewerkschaften in Europa ist nicht hinnehmbar, dass die Bevölkerung [...]
číst tento článek

23 ČERV 2011

RROS ČMKOS Ústeckého kraje - VOLBY

RROS ČMKOS Ústeckého kraje - VOLBY Dne 20.6.2011 proběhlo zasedání RROS ČMKOS ÚK v Krušnohorském divadle v Teplicích.

Volba předsedy :
Předsedou byl zvolen pan Jiří Cingr(OS PHGN) 91,56%

Volba místopředsedů : RROS rozhodla o počtu 2 místopředsedů

místopředsedou byl zvolen pan [...]
číst tento článek

20 ČERV 2011

Sociální dumping čínských společností v Polsku - Prohrávají všichni!

Polsko se právě připravuje na mistrovství Evropy v kopané - EURO 2012, které se bude konat v Polsku a na Ukrajině. Z tohoto důvodu musí Polsko vybudovat další dálnice, aby se vzájemně propojila některá města. Pro stavbu jedné etapy dálnice A2, která spojí hlavní města [...]
číst tento článek

16 ČERV 2011

Streik gegen unsoziale Reformen in Tschechien

Streik gegen unsoziale Reformen in Tschechien Seit Mitternacht stehen in Tschechien die Züge, Busse, Straßenbahnen und die Metro in Prag still. Für 24 Stunden haben die Verkehrsgewerkschaften, die Böhmisch-Mährische Konföderation der Gewerkschaften ČMKOS und die ASO zum Streik aufgerufen.

„Die hohe Zahl der Teilnehmer zeigt, [...]
číst tento článek

21 KVĚ 2011

Demonstrace proti zákeřným reformám 21. května 2011

Demonstrace proti zákeřným reformám 21. května 2011 Demonstrace Václavák proti zákeřným reformám 21. května 2011 sobota 21. května 2011 od 13 hodin. http://www.cmkos.cz/otevrete-oci/3019-3/demonstrace-proti-zakernym-reformam-21-kvetna-2011 [...]
číst tento článek

01 KVĚ 2011

EURES-TriRegio

EURES-TriRegio EURES-TriRegio je přeshraničním partnerstvím veřejných služeb zaměstnanosti, odborových svazů a svazů zaměstnavatelů. Jeho cílem je rozvoj společného trhu práce při současném dodržování pracovních a sociálních standardů platných v jednotlivých státech. Na adrese [...]
číst tento článek